Site announcements

Translators

Translators

by Robert Flower -
Number of replies: 0

 

Congratulations to the following students who passed their translator interview. Please come to the translator meeting on Nov.17th,2020 (Tuesday) at 2:30 pm in 605.

 

The meeting will have important instructions for translators as well as inform you which teacher to whom you will be assigned.

New Translators

ID

Names

1809081

Wang, Yuqi Julie

1809184

Zhao, Zepeng Ben

1909066

Zhang, Xinyan Stephanie

2001010

Shen, Yixin Jacqueline

1809005 

Wang, Keqin Sarah

1809044 

Guo, Yanqi Angela 

1909019  

Xu, Wengxin Vivian 

1909022 

Qiang, Xinyi Lucy

1909033  

Tao, Yanru Evelyn

1909049 

Zhang, Lan Daniel 

1909343 

Liu, Huiya Luna

2009040  

Luo, Heyun Kiki

2009041  

Zhang, Guqi Gucci 

2009102    

Mu, Yichen Catherine

1809064  

Ren, Jianyuan Jack 

1909040 

Deng, Anqi Psyche

1809094

Zhou, Peng Jovan

 

And it is also mandatory for the returning translators as below to attend the same meeting on Nov.17th,2020 (Tuesday) at 2:30 pm in 605.

Returning Translators

ID

Name

1806012

Chen, Yi Cheney

1909021

Shi, Xinlin Robin

1809083  

Wu, Cuican Legend

1809019 

Song, Nan Nancy

1809054  

Liao, Zih-yu Olivia

1809076  

Wang, Anbang Andy

1809091 

Zhang, Zhiming Jim

1809214 

Xu, Ziyan Gillian

1809215   

Qian, Junrong Stacey

1908014 

Chen, Zhiyi David

1909004  

Qian, Yuxin Lilly

1909007  

Chen, Hao Holly

1909023   

Wang, Yichen Saltyfish 

1909047 

Yuan, Jiayi Doris

 

 

 

If you can’t make to attend the meeting for some reason, pls come to speak to Ms. Tan in advance.